top of page

Gül Apt.

14.03.2016

<

Proje adı :                          : Gül Apt. İnşaatı

 

Ada                                     : 419

 

Parsel                                 : 44

 

Şantiye Şefi                        : Hasan Semih Bayraktar

 

Şantiye Şefi Yardımcısı     : Zahir Hamdoun

 

Saha Formeni                     : Ahmet K.

 

a)Mesaj ve İletiler

 

 

 

b)Ruhsat Süreçleri

 

 

 

c)İnşaat Süreci

 

 

 

d)Yer Teslimi ve Taşınma Süreci

Anchor 3

a)Mesaj ve İletiler

 

 

 

Tüm kat maliklerine sağlıklı,mutlu ve huzur dolu yeni bir yıl dileriz.

b)Ruhsat Süreçleri

 

 

Anchor 6
 • Gül apartmanının 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasısı gereğince yenilenebilmesi için mevcut durumunun rölevesi çizildi ve projesiyle kıyaslandı

 • Beton numunesi alındı, donatılar ve korozyon oranları tespit edildi

 • Parselde zemin etüdü çalışmaları yapıldı

 • Alınan numunelerin labaratuardan sonucları alındı

 • Mevcut röleve beton dayanım, donatı tespit ve zemi etüdü veri leri kullanılarak 

 • Riskli yapı tespit raporu hazırlandı

 • Yapılması planlanan yapının statik ve mekanik projelerinin çizimine başlandı

 • Yapının yıkıma uygun hale getirilebilmesi için elektrik, su, dogalgaz gibi abonelikler iptal edildi.

 • Yapı cam ve pencereleri sökülerek metruk hale getirildi

 • Yapılması hedeflenen yapının mekanik ve statik projeleri hazırlandı

 • Yıkım işlemlerine hazırlık amacıyla binanın etrafı metal levhalarla çevrilme işlemi sürüyor.

 • Kadıköy Belediyesi'nden yıkım ruhsatının yazılması beklenmektedir..

 • Bina yıkım işlemi tamamlanmıştır.

 • Yıkım artıkları şantiye sahasından uzaklaştırılmıştır.

 • Parsel çevresi saç levhalarla çevrilmiştir.

 • Cins tashihi için Kadıköy belediyesine müracaatta bulunulmuştur.

 • Arka parselde devam eden hafriyat çalışması için araç geçişine müsaade edilmektedir.

 • Kot-kesit / inşaat istikamet rölevesi / ağaç revizyonu müracaatı yapılmıştır.

  Referans No: 2409636

 • Vaziyet Planı ruhsat büroda teyit edildi.

 • Yola terk ve kamuya terk işlemleri devam etmektedir.

 • Kot Kesit ve Vaziyet Planı Belediye tarafından tasdik edilmiştir.

 • Arsa terk işlemleri Kadıköy Encümen Başkanlığınca işlem görmektedir.

 • Arsaya ilişkin trafo belgesi alınmıştır.

 • Mekanik-Statik ve Elektrik projeleri onay aşamasındadır.

 • Terk işlemi tamamlanmıştır.

 • Terk sonrası mimari proje revizyonu gerçekleştirilmiştir.

 • Mimari proje Kadıköy Proje bürosu ön tasdik onayı beklenmektedir.

14.03.2016

bottom of page