Gül Apt.

14.03.2016

<

Proje adı :                          : Gül Apt. İnşaatı

 

Ada                                     : 419

 

Parsel                                 : 44

 

Şantiye Şefi                        : Hasan Semih Bayraktar

 

Şantiye Şefi Yardımcısı     : Zahir Hamdoun

 

Saha Formeni                     : Ahmet K.

 

a)Mesaj ve İletiler

 

 

 

b)Ruhsat Süreçleri

 

 

 

c)İnşaat Süreci

 

 

 

d)Yer Teslimi ve Taşınma Süreci

 

a)Mesaj ve İletiler

 

 

 

Tüm kat maliklerine sağlıklı,mutlu ve huzur dolu yeni bir yıl dileriz.

b)Ruhsat Süreçleri

 

 

 
  • Gül apartmanının 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasısı gereğince yenilenebilmesi için mevcut durumunun rölevesi çizildi ve projesiyle kıyaslandı

  • Beton numunesi alındı, donatılar ve korozyon oranları tespit edildi

  • Parselde zemin etüdü çalışmaları yapıldı

  • Alınan numunelerin labaratuardan sonucları alındı

  • Mevcut röleve beton dayanım, donatı tespit ve zemi etüdü veri leri kullanılarak 

  • Riskli yapı tespit raporu hazırlandı

  • Yapılması planlanan yapının statik ve mekanik projelerinin çizimine başlandı

  • Yapının yıkıma uygun hale getirilebilmesi için elektrik, su, dogalgaz gibi abonelikler iptal edildi.

  • Yapı cam ve pencereleri sökülerek metruk hale getirildi

  • Yapılması hedeflenen yapının mekanik ve statik projeleri hazırlandı

  • Yıkım işlemlerine hazırlık amacıyla binanın etrafı metal levhalarla çevrilme işlemi sürüyor.

  • Kadıköy Belediyesi'nden yıkım ruhsatının yazılması beklenmektedir..

  • Bina yıkım işlemi tamamlanmıştır.

  • Yıkım artıkları şantiye sahasından uzaklaştırılmıştır.

  • Parsel çevresi saç levhalarla çevrilmiştir.

  • Cins tashihi için Kadıköy belediyesine müracaatta bulunulmuştur.

  • Arka parselde devam eden hafriyat çalışması için araç geçişine müsaade edilmektedir.

  • Kot-kesit / inşaat istikamet rölevesi / ağaç revizyonu müracaatı yapılmıştır.

    Referans No: 2409636

  • Vaziyet Planı ruhsat büroda teyit edildi.

  • Yola terk ve kamuya terk işlemleri devam etmektedir.

  • Kot Kesit ve Vaziyet Planı Belediye tarafından tasdik edilmiştir.

  • Arsa terk işlemleri Kadıköy Encümen Başkanlığınca işlem görmektedir.

  • Arsaya ilişkin trafo belgesi alınmıştır.

  • Mekanik-Statik ve Elektrik projeleri onay aşamasındadır.

  • Terk işlemi tamamlanmıştır.

  • Terk sonrası mimari proje revizyonu gerçekleştirilmiştir.

  • Mimari proje Kadıköy Proje bürosu ön tasdik onayı beklenmektedir.

14.03.2016

Her hakkı saklıdır. BATUGROUP